ROT-avdrag på takrenovering

ROT-avdrag på papptak

När man anlitar ett takföretag och vill använda sig av ROT-avdraget får man dra av 30% arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person och år, och det medför att den totala kostnaden för din takomläggning blir betydligt billigare. För papptak kan man på ett ungefär säga att arbetskostnaden står för två tredjedelar av totalkostnaden, och det är just på arbetskostnaden du får dra 30% på.

  • För det första måste arbetet vara berättigat till ROT-avdrag. Man måste äga och bo i bostaden där arbetet utförs.
  • Företaget och kunden har ett gemensamt ansvar att se till att arbetet är ROT-berättigat, men kunden har också ett ansvar.
  • Det är företaget som utför arbetet som har hand om de praktiska bitarna när det gäller ROT-avdraget.

Hur mycket ROT-avdrag kan man få?

Det finns en del krav när det kommer till ROT-avdrag i Sverige. Du måste tex äga bostaden/fastigheten där arbetet och rotavdraget skall ske. Du måste också ha haft en taxerad inkomst på 50.000 det året ROT avdraget ska nyttjas.  ROT-avdraget är en skattereduction för den som vill renovera. Den kan ej nyttjas till nyproduktion. Låt oss säga att en omläggning av ditt papptak går på 60.000kr . 20.000:- av dessa är för material, resterande 40.000kr är alltså arbetskostnad, kostnad för tid det tar för montörer att utföra arbetet på ditt papptak. Dessa 40.000 är alltså summan du får en skattereducion på 30% på. För att säkerhetsställa att arbetet som ska utföras på ditt tak berättigar till ROT-avdrag är det alltid vettigt att säkerhetställa detta md skatteverket innan.   

1 juli 2024 höjs taket för ROT till 75.000kr

ROT avdrag kommer förbli 30% av arbetskostnaden men beloppet höjs från 50.000kr per person till 75.000kr per person och år. På en större takrenovering gör detta betydande skillnad. Rotavdraget är alltså den skattereduktion som erbjuds vid renoveringar av din fastighet.

När du får en offert från proffstak

När vi skickar dig en offert ser vi alltid till att ROT-avdraget nyttjas, om inte du som kund angett annat, tex att rot-avdraget det kalenderåret redan nyttjats till annat. När du anlitar ett företag för rotarbete kan du få skattereduktion, så kallat rotavdrag, för delar av arbetskostnaden. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag. Företaget får dra av högst 30 procent av arbetskostnaden på fakturan. Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag. Det är företaget som ansöker om rotavdrag åt dig. Du kan också på skatteverkets sida läsa mer om ROTavdraget. Det är alltid bra att gå in på skatteverkets hemsida och läsa dig till att det takarbete som ska utföras på ditt tak berättigar till ROT-avdrag.

Takläggare i Stockholm

Proffstak AB arbetar med : Papptak – Tegeltak – Duktak – Plåttak – Shingeltak – Sedumtak och vi levererar alltid 100% kompletta tak med allt som hör till. Plåtarbeten som krönplåtar, ståndskivor, kupoler som behövs bytas ut. Finns få uppdrag inom takbranschen som är för svåra för oss.  Kontakta oss idag så bestämmer vi en träff för att titta på ditt tak. Kom ihåg en sak gällande låglutande papptak, låglutande tak är den typ av tak det blir mest blötsnö och vatten stående på, vilket egentligen inte är ett problem om arbetet är korrekt utfört med korrekt pappmaterial. Men om taket har brister och sprickor, kan stående vatten och blötsnö snabbt får katastrofala följder. Det är alltid vettigt att låta en fackman inspektera ditt tak inför vinter halvår om du har ett tak som är över 15 år gammalt.

När är det dags att anlita en takläggare?

Att lägga om ett papptak innan skador uppstått i råspont och bärkonstruktionen är prismässigt en bråkdel av vad det kan kosta om ett tak läckt i åratal och man inget gjort åt det, eller kanske till och med inte upptäckt det. Går du i funderingarna om att lägga om ditt tak, men inte är helt säker på om det behövs? kanske går det att utföra reparationer och förbättringar på ditt tak som gör att omläggningen kan skjutas fram några år? Kontakta proffsen på Proffstak AB och låt oss avgöra om det är dags eller om det finns några sätt att förlängda livslängden på ditt befintliga tak. Vi är dock väldigt försiktiga med att “lova” Ditt tak håller 5 år till, för helt säkert kan ingen veta, och som tidigare nämnt är det alltid bra att lägga om sitt tak i god tid.